Top 10 điều cần biết về ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

21/03/2017 28
Trong không khí tưng bừng chào đón ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị & xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam . Hãy cùng Topvietnam.com.vn tìm hiểu 10 điều thú vị mà hầu như chúng ta chưa biết về tổ chức chính trị này, qua bài viết Top 10 điều cần biết về ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

Ngày thành lập Đoàn

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 21/3 đến ngày 26/3/1931 tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2 với tên gọi ban đầu là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ V - tại Hà Nội
Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ V - tại Hà Nội

Những Đoàn viên đầu tiên

Trong những ngày thành lập đầu tiên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ có 8 thành viên bao gồm: Lê Hữu Trọng mang bí danh Lý Tự Trọng; Đinh Chương Long mang bí danh Lý Văn Minh; Vương Thúc Thoại mang bí danh Lý Thúc Chất; Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tự (có lúc đọc lệch là Tợ); Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí Thông; Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức (nữ); Nguyễn Thị Tích mang bí danh Lý Phương Thuận (nữ); Nguyễn Sinh Thản mang bí danh Lý Nam Thanh.
Những Đoàn viên đầu tiên quyết tử vì tổ quốc quyết sinh
Những Đoàn viên đầu tiên quyết tử vì tổ quốc quyết sinh

Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ·       
Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định. ·       
Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành Đoàn viên.
Các Đoàn viên trẻ chung sức bảo vệ biển đông
Các Đoàn viên trẻ chung sức bảo vệ biển đông

Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.
 
 • Đối với Đảng: Đoàn là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
 • Đối với nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.
 • Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội.
 • Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.
Các đoàn viên hưởng ứng tết trồng cây
Các đoàn viên hưởng ứng tết trồng cây

Quyền của đoàn viên trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
 • Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn 
 • Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn ở trong tim mỗi đoàn viên
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn ở trong tim mỗi đoàn viên

Các tên gọi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tên gọi của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như ngày nay đã qua 7 lần đổi tên như sau:
 • Từ 1931 - 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương  
 • Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
 • Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
 • Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
 • Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
 • Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
 • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng
Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng

Các Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay

Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn là Lê Quốc Phong cũng là chủ tịch hội sinh viên Việt Nam khóa IX (2013 – 2018) Ngoài ra, ban bí thư trung ương Đoàn gồm có:
 • Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.
 • Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương
 • Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn
 • Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
 • Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.
 • Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.
Một chi đoàn thanh niên Việt Nam
Một chi đoàn thanh niên Việt Nam

Các kỳ đại hội toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Kể từ khi thành lập, Đoàn ta đã trải qua 10 kỳ đại hội với các dấu ấn như sau: Đại hội lần thứ I ngày 7/2 – 14/2/1950 Tại Thái Nguyên, chỉ có 400 đại biểu, bầu ra 5 ủy viên ban chấp hành, trong đó bí thư thứ nhất được bầu là Nguyễn Lam Các đại hội tiếp theo được tổ chức tại Hà Nội, hiện nay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có 997 đại biểu, với 151 ủy viên ban chấp hành, bí thư thứ nhất hiện nay là Lê Quốc Phong.
Đại hội đại biểu đoàn thanh niên xã Phú Xuân
Đại hội đại biểu đoàn thanh niên xã Phú Xuân

Số lượng thanh niên tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Đại hội toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì tại Việt Nam hiện có khoảng 6,1 triệu Đoàn viên. Nhưng riêng tại TP. HCM, lại có đến 70% thanh niên đang đứng ngoài hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo đó, ước tính số thanh niên trong độ tuổi 15 đến 35 ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện là 2,3 triệu, nhưng trong đó chỉ có gần 390.700 là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Những gương mặt trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Những gương mặt trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Các sự kiện quan trọng cùng diễn ra trong ngày 26/3

26/3 cũng là ngày quốc khánh của Bangladesh

26/3 là ngày sinh của tổng thống Hàn Quốc Syngman Rhee 26/3/1875, ngày sinh của nhà kinh tế học, thủ tưởng Hy Lạp Xenophone Zolotas ngày 26/3/1904

26/3 cũng là ngày mất của 2 thủ tướng người Anh đó là David Lloyd George mất ngày 26/3/1975 và James Callaghan mất ngày 26/3/2005.

Huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bài viết liên quan